Tiro
Free

Addition and Subtraction

  • Capacity
  • 3.01
  • Version
  • 2.6

Description

این برنامه با ارائه یک محیط سرگرم کننده موثر یادگیری برای کودکان طراحی شده است.

سطوح مختلف بازی سطح آسان، سطح متوسط و سطح دشوار که در هر یک از سطوح بازی، یادگیری کودک به تدریج افزایش می یابد.

Access

android.permission.INTERNET
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE

Similar Games