Tiro
Free

Chess From Beginner to Club

  • Capacity
  • 9.58
  • Version
  • 1.1.0

Description

یک برنامه آموزشی جهت یادگیری قواعد و قوانین شطرنج برای مبتدیان است.

در این دوره، 100 قاعده بازی شطرنج در نظر گرفته شده است: روش باز کردن بازی، حرکات مناسب در وسط بازی و پایان آن و تکنیک های ترکیبی و عناصر اساسی در استراتژی همه در این دوره که شامل 500 نمونه آموزشی و 700 تمرین برای تحکیم دانش مفید است.

یک روش تدریس شطرنج بی سابقه در این مجموعه برای بازیکنان مبتدی، با تجربه و حتی بازیکنان حرفه ای.

با کمک این دوره می توانید دانش شطرنج خود را بهبود بخشید و با یادگیری ترفندهای تاکتیکی جدید، حرفه ای شوید.

 

مفاهیم درون بازی شطرنج - مبتدی تا پیشرفته:

آموزش حرکات کلیدی مورد نیاز

سطوح مختلف پیچیدگی

اهداف مختلف

بازی در برابر کامپیوتر در هر موقعیتی

جدول ساختار مطالب

نظارت بر تغییر امتیاز بازیکن در طول فرایند یادگیری

حالت تست با تنظیمات انعطاف پذیر

نشان دادن تمرینات مورد علاقه

نسخه رایگان

برخی مفاهیم اساسی

چگونه شروع یک بازی

وسط بازی

پایان بازی

استفاده از اشتباهات

آموزش برخی از مفاهیم اساسی

Access

android.permission.INTERNET
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.android.vending.BILLING
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.chessking.android.learn.beginnerstoclub.permission.C2D_MESSAGE

Similar Games